Start

Vi erbjuder projektgenomförandetjänster
för snygga byggprojekt

Ärlighet och transparens skapar trygghet genom hela projekten!


OBS!
Hälsa, trygghet och säkerhet är alltid högsta prioritet för Leda Snyggt och vi tar Coronaviruset (Covid-19) på största allvar. Vi följer utvecklingen och de beslut och rekommendationer som meddelas från regeringen och ansvariga myndigheter och vidtar de åtgärder vi anser är nödvändiga utifrån dessa.


 • Våra medarbetare arbetar, i den mån det är möjligt och godkänt av våra beställare, hemifrån.
 • Digitala möten prioriteras.

SNYGGT!

Vi vill göra ett snyggt jobb!

För oss är kunduppföljningar och att jobba med feedback en del av det som utvecklar oss!

 

Vi inleder alla projekt med att definiera tillsammans med vår kund vad som förväntas av oss.


Regelbunden projektrapportering ger våra kunder trygghet och full insyn i projekten.


I våra personliga kunduppföljningar försäkrar vi oss om att vi levererar det vår kund förväntar sig. Det ger även oss möjlighet att utveckla oss vidare!

 

VÅRA TJÄNSTER

UTREDNING, FÖRSTUDIE OCH RÅDGIVNING


 • Rådgivning
 • FastighetsutvecklingPROJEKTGENOMFÖRANDE 


 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • BAS-P
 • Upphandlingsledning
 • Controller
 • Kontrollansvarig
 • Byggledning


KOMPLETTERANDE TJÄNSTER


 • Förändringsledning
 • Flyttledning

NÅGRA AV VÅRA PROJEKT

Vi är tacksamma för att vi fått förtroendet att leda ett flertal spännande uppdrag åt våra kunder.

 

Bland våra kunder idag finns bland annat ett flertal kommuner, Sveriges största bostadsbolag och Sveriges största kommersiella fastighetsägare. Vi har bla ramavtal med Stockholmshem, Botkyrkabyggen, Stockholms Universitet och Statens Fastighetsverk.

Vi genomför även rådgivning och projektgenomförande åt flertal Brf.

 

 

Lidingö Stadshus, Nominerat till Årets bygge!

Copyright © Alla rättigheter förbehållna