Att Leda Snyggt

HUR VI LEDER SNYGGT


Genom gott självledarskap kommer våra medarbetares bästa egenskaper leda till bästa resultat för våra kunder.


Självledarskapet är en central del för oss. Det är självklart att våra medarbetare utvecklas personligen. Varje medarbetare skall ha god insikt i självledarskapet och dess innebörd.


Kortfattat kan självledarskapet beskrivas i att Du som individ måste lära känna dig själv först innan Du kan leda andra. Du vågar ifrågasätta dina egna antaganden och genom insikt och reflektion öppnar Du upp din medvetenhet om dina känslor, drivkrafter och vågar fråga Dig varför du gör som Du gör innan agerande. Ingen människa är fullt utvecklad i detta och därför behöver vi ständigt nya insikter för att utvecklas. Inom Leda Snyggt utvecklas metoder för att stärka sitt självledarskap. Vi stödjer medarbetaren och även kunden i sin insikt att nå högre nivåer i ledarskapet. 


Genom kärlek, insikt om varför och ärlighet skapar vi trygghet både för våra medarbetare och våra kunder. I trygghet kan idéer formas och tillsammans med andra utvecklas och skapa ett kreativt klimat. Med kreativitet och trygghet skapas gott självledarskap - ett ledarskap vi alltid för med i våra tjänster. Kunden och de som ingår i uppdraget får full uppmärksamhet och vårt djupaste engagemang.
Leda Snyggt AB


Tel 08-633 11 00


Adress: Nytorgsgatan 17, 116 22 Stockholm


Följ oss på Linkedin