Om oss

 Leda Snyggt är ett oberoende konsultbolag som erbjuder projektgenomförandetjänster inom bygg

ATT LEDA SNYGGT

Vi är ett konsultföretag som erbjuder projektgenomförandetjänster vid ny-och ombyggnation av fastigheter.

 

Vi är ett litet bolag med höga ambitioner och handplockad personal där kvalitet och samsyn med beställare står högt på agendan och löpande följs upp.


Med snyggt menar vi att du som kund ska känna dig trygg i att arbetet blir utfört, att vi är ärliga med hur uppdragen framskrider samt att vi har kärlek i det vi gör.


Oberoende - på riktigt!

För att undvika jävsituationer tex i samband med upphandling och anbudsutvärderingar är det ett ställningstagande vi gjort att Leda Snyggt är ett helt oberoende företag och företräder endast fastighetsägare och har därmed inga uppdrag som tex projektledare eller projekteringsledare åt Entreprenörer.


Leda Snyggt utmärkelser


  • Leda Snyggt blev 2020 utsett till ett Gasellföretag! Vi skapar jobb för människor, driver tillväxt för Sverige och inspirerar andra.

  • Leda Snyggt har högsta kreditvärdighet AAA.
    En trygghet för våra medarbetare, kunder och samarbetspartners.


  • Projektet Lidingö Stadshus, där våra konsulter utgjorde projektorganisationen, nominerades till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020, vilket sedan resulterade i ett hedersomnämnande.


Genom gott självledarskap kommer våra medarbetares bästa egenskaper leda till bästa resultat för våra kunder.


Självledarskapet är en central del för oss. Det är självklart att våra medarbetare utvecklas personligen. Varje medarbetare skall ha god insikt i självledarskapet och dess innebörd.


Kortfattat kan självledarskapet beskrivas i att Du som individ måste lära känna dig själv först innan Du kan leda andra. Ingen människa är fullt utvecklad i detta och därför behöver vi ständigt nya insikter för att utvecklas. Inom Leda Snyggt utvecklas vi i att stärka självledarskapet. 


Genom ärlighet skapar vi trygghet både för våra medarbetare och våra kunder. I trygghet kan idéer formas och tillsammans med andra utvecklas och skapa ett kreativt klimat. Med kreativitet och trygghet skapas gott självledarskap - ett ledarskap vi alltid för med i våra tjänster. 

ATT JOBBA MED OSS

STEG 1


Vi kommer överens om förväntan på vår tjänst och uppdraget beskrivs med relevanta punkter för projektet med bla projektmodell, projektbudget, organisation och rapporteringsstruktur.

STEG 3


Löpande rapportering sker under hela projektet avseende vårt ansvar kring tex tid, ekonomi, risker, kvalitet.

Kunduppföljning genomförs för att försäkra oss om att vi levererar det som förväntas.

STEG 2


Vi genomför uppdraget utifrån det som överenskommits i steg 1.

Om kund ej har egen  projektmodell leder Leda Snyggt projektet enligt ”Leda Byggprojekt” (Svensk Byggtjänst) som baseras på PMIs projektmodell.

STEG 4


När projektet avslutas skrivs en projektrapport samt lessons learned med syfte att ge erfarenhetsåterföring från projektet.

VI PÅ LEDA SNYGGT

MALIN

AHLGREN

070-766 46 52

malin.ahlgren@ledasnyggt.se

ELIN

RIDDERSTRÖM

070-766 13 91

elin.ridderstrom@ledasnyggt.se

JENS

WERNSTEN

070-566 00 16

jens.wernsten@ledasnyggt.se

NADIN

MUHIEDDINE

070-566 34 14

nadin.muhieddine@ledasnyggt.se

JONAS

BJÖRKGREN

070-766 46 51

jonas.bjorkgren@ledasnyggt.se

ROBERT

WIBORGH

070-566 03 62

robert.wiborgh@ledasnyggt.se

TOBIAS

SOLÄNG

070-566 46 52

tobias.solang@ledasnyggt.se

PETER

ELFVING

070-566 07 30

peter.elfving@ledasnyggt.se

HENRIK

FALKENSTRAND

072-725 48 51

henrik.falkenstrand@ledasnyggt.se

MATS

EKLUND

070-566 46 61

mats.eklund@ledasnyggt.se

JOAKIM

TRANA

076-106 61 33

joakim.trana@ledasnyggt.se

THERESE
HELÉN
073-445 45 33

therese.helen@ledasnyggt.se

ELINA

MYHR

070-566 02 13

elina.myhr@ledasnyggt.se

ROBERT

ANDERSSON

070-566 00 32

robert.andersson@ledasnyggt.se

EMMA

WALL

070-566 44 71

emma.wall@ledasnyggt.se

JIMMY

ÅGREN

070-566 46 02

jimmy.agren@ledasnyggt.se