Om oss

OM OSS

 Leda Snyggt är ett oberoende konsultbolag som erbjuder projektgenomförandetjänster inom bygg

ATT LEDA SNYGGT

Vi är ett konsultföretag som erbjuder projektgenomförandetjänster vid ny-och ombyggnation av fastigheter.

 

Vi är ett litet bolag med höga ambitioner och handplockad personal där kvalitet och samsyn med beställare står högt på agendan och löpande följs upp.


Med snyggt menar vi att du som kund ska känna dig trygg i att arbetet blir utfört, att vi är ärliga med hur uppdragen framskrider samt att vi har kärlek i det vi gör.


Oberoende - på riktigt!

För att undvika jävsituationer tex i samband med upphandling och anbudsutvärderingar är det ett ställningstagande vi gjort att Leda Snyggt är ett helt oberoende företag och företräder endast fastighetsägare och har därmed inga uppdrag som tex projektledare eller projekteringsledare åt Entreprenörer.


Genom gott självledarskap kommer våra medarbetares bästa egenskaper leda till bästa resultat för våra kunder.


Självledarskapet är en central del för oss. Det är självklart att våra medarbetare utvecklas personligen. Varje medarbetare skall ha god insikt i självledarskapet och dess innebörd.


Kortfattat kan självledarskapet beskrivas i att Du som individ måste lära känna dig själv först innan Du kan leda andra. Ingen människa är fullt utvecklad i detta och därför behöver vi ständigt nya insikter för att utvecklas. Inom Leda Snyggt utvecklas vi i att stärka självledarskapet. 


Genom ärlighet skapar vi trygghet både för våra medarbetare och våra kunder. I trygghet kan idéer formas och tillsammans med andra utvecklas och skapa ett kreativt klimat. Med kreativitet och trygghet skapas gott självledarskap - ett ledarskap vi alltid för med i våra tjänster. 

ATT JOBBA MED OSS

STEG 1


Vi kommer överens om förväntan på vår tjänst och uppdraget beskrivs med relevanta punkter för projektet med bla projektmodell, projektbudget, organisation och rapporteringsstruktur.

STEG 3


Löpande rapportering sker under hela projektet avseende vårt ansvar kring tex tid, ekonomi, risker, kvalitet.

Kunduppföljning genomförs för att försäkra oss om att vi levererar det som förväntas.

STEG 2


Vi genomför uppdraget utifrån det som överenskommits i steg 1.

Om kund ej har egen  projektmodell leder Leda Snyggt projektet enligt ”Leda Byggprojekt” (Svensk Byggtjänst) som baseras på PMIs projektmodell.

STEG 4


När projektet avslutas skrivs en projektrapport samt lessons learned med syfte att ge erfarenhetsåterföring från projektet.

VI PÅ LEDA SNYGGT

Copyright © Alla rättigheter förbehållna